+38 044 502-22-22 / +38 044 594-02-92 / +38 067 328-72-52

ІНКОТЕРМС 2010 / INCOTERMS 2010

Вступив в дію з 01 січня 2011 року.

Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) - це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

Сфера дії Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) поширюється на права і обов'язки сторін за договором купівлі-продажу в частині поставки товарів (умови поставки товарів).

Тут наданий повний список термінів Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) і необхідні коментарі до них.

Усе важливе, чим відрізняється новий ІНКОТЕРМС 2010 року від минулого ІНКОТЕРМС-2000 викладено в наступних 4-х абзацах:

•• Умови: DAP і DAT: В Інкотермс 2010 кількість термінів було зменшено з 13 до 11. Але при цьому створено два нових положення (DAP - delivered at place - поставка до пункту, DAT - delivered at terminal - поставка до терміналу), які можуть використовуватися як мультимодальні. Чотири найменш використовуваних в практиці терміна були скасовані (DAF, DES, DEQ, і DDU).

• Термін DAT (поставка до терміналу) замінює собою термін DEQ: товар надається в розпорядження покупця нерозвантаженим з прибулого транспортного засобу. DAT на відміну від DEQ застосовно для мультимодальних перевезень. За оцінками експертів з логістики постачання до терміналу DAT відповідає найбільше практиці логістики в порту.

• Термін DAP (поставка до пункту) є загальним положенням, при якому важливо точно вказати місце призначення. Термін DAP замінює собою три терміни: DAF, DES, DDU, і передбачає, що товар надається покупцеві вже готовим для розвантаження (в наших умовах для перевантаження під митним контролем, або-ж для розмитнення).

•• Нові витрати і ризики в FOB, CFR і CIF:

• В умовах поставки FOB (франко-борт), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт) витрати і ризики встановлюються по-новому. В Інкотермс-2000 при цих трьох умов поставки ризик переходив після доставки до борта судна, а в Інкотермс 2010 перехід ризиків здійснюється після повного навантаження вантажу на борт судна (про розподіл відповідальності та перехід ризиків в Інкотермс-2000, дивіться далі).

Структура Інкотермс 2010 (Incoterms 2010):

група Е - зобов'язання продавця мінімальні і обмежуються наданням товару в розпорядження покупця;

група F - зобов'язання продавця обмежуються відправкою товару, основне перевезення їм не оплачено;

група С - продавець організовує і оплачує перевезення без прийняття на себе пов'язаних з нею ризиків;

група D - витрати і ризики продавця максимальні, так як він зобов'язаний надати товари в розпорядження покупця в узгодженому місці призначення (забезпечити прибуття).

• Всередині груп основні зобов'язання різняться незначно. Наприклад, в групі С по базисам СIF і CIP продавець зобов'язаний додатково застрахувати товар, а в групі D за умовою DDP - сплатити імпортні мита. Всередині груп F і D є відмінності, пов'язані з навантаженням (розвантаженням).

Інкотермс 2010:

Категорія E відвантаження

EXW

будь-які види
транспорту

EX Works (... named place)
Франко завод (... назва місця)
Перехід ризиків: В момент передачі товару на складі продавця
Експортні митні формальності:
Відповідальність покупця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

Категорія F Основне перевезення не оплачено продавцем

     

FAS

морські і
внутрішні
водні
перевезення

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)
Перехід ризиків: В момент розміщення товару вздовж борту судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

FOB

морские и
внутренние
водные перевозки

Free On Board (... named port of shipment)
Франко борт (... название порта отгрузки)
Переход рисков: С момента полной погрузки на борт судна
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

Категория C
Основная перевозка оплачена продавцом

CFR

морские и
внутренние
водные перевозки

Cost and Freight (... named port of destination)
Стоимость и фрахт (... название порта назначения)
Переход рисков: С момента полной погрузки на борт судна
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

CIF

морские и
внутренние
водные перевозки

Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения)
Переход рисков: С момента полной погрузки на борт судна
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

CIP

любые виды
транспорта

Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...назв.места назначения)
Переход рисков: В момент доставки/передачи перевозчику
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

CPT

любые виды
транспорта

Carriage Paid To (... named place of destination)
Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения)
Переход рисков: В момент доставки/передачи перевозчику
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

Категория D
Доставка

DAT

любые виды
транспорта

new!!!
Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Поставка на терминале (... название терминала)
Переход рисков: В момент доставки товара на терминал покупателя
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

DAP

любые виды
транспорта

new!!!
Delivered At Piont (... named point of destination)
Поставка в пункте (... название пункта)
Риски: В момент доставки товара в пункт указанный покупателем
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность покупателя

DDP

любые виды
транспорта

Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения)
Переход рисков: В момент передачи товара в распоряжение покупателя
Экспортные таможенные формальности: Ответственность продавца
Импортные таможенные формальности: Ответственность продавца

DDU

любые виды
транспорта

Исключен из Инкотермс 2010
Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения)

DAF

любые виды
транспорта

Исключен из Инкотермс 2010
Delivered At Frontier (... named place)
Поставка до границы (... название места поставки)

DEQ

морские и
внутренние
водные перевозки

Исключен из Инкотермс 2010
Delivered Ex Quay (... named port of destination)
Поставка с пристани (... название порта назначения)

DES

морские и
внутренние
водные перевозки

Исключен из Инкотермс 2010
Delivered Ex Ship (... named port of destination)
Поставка с судна (... название порта назначения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ЧТО ЕЩЁ НУЖНО ЗНАТЬ УКРАИНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОБ ИНКОТЕРМС 2010.

КОГДА ИНКОТЕРМС 2010 ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ...

Новая версия Инкотермс 2010 (International Commercial Terms) была опубликована Международной торговой палатой (International Chamber of Commerce) и широко применяется в статусе обычая международной торговли с 1 января 2011 года наряду со старыми сборниками правил, среди которых наиболее популярны Инкотермс 1990 и Инкотермс 2000. В Украине складывается особая ситуация с введением в действие обновленных Международных правил интерпретации коммерческих терминов. Инкотермс в Украине - это не деловой обычай, а предписанные законом правила. В настоящее время, в соответствии с Указом Президента Украины "О применении международных правил интерпретации коммерческих терминов" от 04.10.94 N 567/94, обязательна к применению редакция 2000 года. Применение новых правил Инкотермс 2010 в действующем национальном законодательстве пока не урегулировано, а официальный их перевод на украинский язык отсутствует. Инкотермс 2010 станут в нашей стране обязательными (для органов государственного регулирования и контроля) через 10 дней с момента их опубликования в газете "Урядовый курьер".

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНКОТЕРМС 2010 ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУЗОВ...

Новые условия поставки (DAT и DAP) по Инкотермс 2010 уже появились в Классификаторе условий поставки, который, известно, используется при декларировании товаров (приказ ГТСУ от 31.12.2010 N 1572). При этом Гостаможслужба Украины специально оговаривает, что "условия поставки по кодам DAT и DAP до официального опубликования правил Инкотермс 2010 не могут использоваться при заключении внешнеэкономических договоров (контрактов) по праву Украины". Таким образом, ГТСУ считает, что использование Инкотермс 2010 зависит от права, применимого к контракту: препятствием становится выбор украинского права, а путь для Инкотермс 2010 открывает право других государств. Остается выяснить, по каким правилам определяется право, применимое к внешнеторговой сделке. В законодательном массиве по данному вопросу, руководствуясь правилами разрешения правовых коллизий, предпочтение следует отдать специальному закону "О внешнеэкономической деятельности", статья 6 которого предписывает применять либо право, выбранное сторонами контракта, либо право страны продавца (если стороны не избирали применимое право). Следовательно, если внешнеэкономический договор (контракт) выведен из правового поля Украины описанным выше способом - оговоркой об иностранном праве или местонахождением продавца в другой стране, - его беспрепятственно можно базировать на Инкотермс 2010 и заявлять новые коды поставки в грузовой таможенной декларации.

СТОИТ ЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ ПО ПОВОДУ ИНКОТЕРМС 2010...

Это зависит от условий, которые обычно используются в вашем контракте. Если в согласии с вашими контрагентами вы используете более ранние версии Инкотермс или не используете эти правила вообще, вы можете не принимать во внимание вступающие в силу изменения. Если же вы ссылаетесь на Инкотермс в своих контрактах, то необходимо учесть, что с 1 января 2011 года любая ссылка на Инкотермс в контракте, подписанном 1 января или после этой даты, будет подразумевать ссылку на Инкотермс 2010, если стороны не договорятся по-другому. В этом случае нужно подумать, какие поправки внести для соответствия договоров Инкотермс 2010. Таким образом, необходимо: - проверить действующие контракты и внести в них изменения с учетом Инкотермс 2010; - сделать необходимые правки (например, изменить DES на DAP) в типовом контракте, который будет использоваться для будущих сделок.

О КАКИХ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ...

1. Исчезли четыре (DAF, DES, DEQ и DDU) и вводятся два новых условия поставки (DAP - Доставлено до места (Delivered at Place) и DAT - Доставлено на терминал (Delivered at Terminal)).
2. Создано два класса Инкотермс:
- правила для любого вида транспорта и
- правила для морских и речных перевозок (Инкотермс 2000 имел четыре класса).
3. Правила теперь работают как для международных, так и для внутренних поставок.
4. Введены ссылки на использование электронных записей.
5. Пересмотрено страховое покрытие с учетом правок внесенных в Institute Cargo Clauses (Институт лондонских страховщиков).
6. Четко распределены расходы по хранению на терминале.

В ЧЕМ СМЫСЛ НОВАЦИЙ В ИНКОТЕРМС 2010...

ICC сделала следующие замены: - DAP (Delivered At Place) - Доставлено до места - используется вместо DAF, DES и DDU; - DAT (Delivered At Terminal) - Доставлено на терминал - применяется вместо DEQ. Принятие решения о снижении количества условий было обусловлено тем, что трейдеры зачастую выбирали неверные или запутанные условия, ведущие к противоречивым или неясным контрактам. Новые условия не зависят от избранного вида транспорта. При определении таможенной стоимости товаров, поставленных в соответствии с новыми условиями, необходимо учесть, что на условиях DAT в стоимость товара включаются затраты как на перевозку до согласованного сторонами терминала, так и на разгрузку на таком терминале (без затрат на страхование). На условиях DAP в фактурную стоимость входит только стоимость перевозки до указанного сторонами места без разгрузки и страхования. Определение таможенной стоимости импортируемых товаров облегчается тем, что новые правила вводят обязательства обеих сторон предоставлять всю необходимую информацию по запросу в случаях проведения таможенной импортно-экспортной очистки. Предыдущая версия Инкотермс не обязывала к такому виду сотрудничества. Следующая ниже таблица выделяет основные моменты по каждому термину Инкотермс и помогает пользователю в аккуратном и эффективном выборе соответствующего международного торгового термина для конкретной сделки.

Источник: "Таможенная консультация"

Географія перевезень

© Copyright 2007-2022
ТОВ "Елай Логістик"
вул. Олександра Мишуги, 1/4, оф. 515, м.Київ, 02141 Україна
E-mail: [email protected]allylogistic.com

Розробка сайту MSGROUP
+38 044 502-22-22
+38 044 594-02-92
+38 067 328-72-52