Інкотермс 2010

Incoterms 2010 (почав діяти з 01.01.2011 р.) – це комплекс міжнародних правил, які застосовуються у світовій торгівлі, і визнаються у всьому світі урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами. 

Сфера дії Інкотермс 2010 поширюється на права і обов’язки сторін за договором купівлі-продажу в частині поставки товарів.

Чим відрізняється Incoterms 2010 від попереднього – Incoterms 2000?

 У Інкотермс 2010 сформувались два нові положення – DAT і DAP, які можуть використовуватись, як мультимодальні. І при цьому скасували 4 терміни, які найменш використовувались на практиці: DAF, DES, DEQ і DDU.

*DAP – delivered at place (доставка до пункту), DAT – delivered at terminal (доставка до терміналу).

• DAT заміняє термін DEQ: товар надається покупцеві у нерозвантаженому вигляді із транспортного засобу, що прибув. 

• DAP заміняє відразу три терміни – DAF, DES и DDU.  Він означає, що продавець виконав свої обов’язки тоді, коли надав покупцю товар, який уже готовий до розвантаження у призначеному місці. 

По-новому визначаються витрати і ризики в умовах доставки FOB, CFR і CIF.

*FOB (франко-борт), CFR (вартість і фрахт) і CIF (вартість, страхування і фрахт).

Згідно з новим Інкотермс 2010, перехід ризиків встановлюється після повного відвантаження вантажу на борт судна.

Структура термінів Incoterms 2010. Визначення абревіатури E, F, C, D

Е – продавець має мінімальні зобов’язання, він обмежуються наданням товару в розпорядження покупця;

F – зобов’язання обмежуються відправкою товару покупцю, коли основна частина поставки не оплачена;

С – оплата основної частини перевезення здійснюється у повному обсязі. Обов’язки переходять, коли вантаж прибуває до терміналу;

D – витрати і ризики продавця максимальні. Зобов’язання переходять тоді, коли покупець отримав товар “на руки”.

Варто зазначити, що всередині груп основні зобов’язання дещо різняться. Наприклад, в групі С (СIF і CIP) продавець має додатково застрахувати товар. У групі D (DDP) – повинен сплатити імпортні мита. А в групах F і D відмінності пов’язані з навантаженням/розвантаженням.

Incoterms 2010

Категорія E

Відвантаження

EXW

будь-які види
транспорту

EX Works (… named place).
Франко завод (… назва місця).
Перехід ризиків: У момент передачі товару на складі продавця.
Експортні митні формальності:
Відповідальність покупця.
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця.

Категорія F

Основне перевезення не оплачено продавцем

FCA

будь-які види
транспорту

Free Carrier (…named place)
Франко перевізник (…назва місця)
Перехід ризиків: У момент передачі перевізнику на складі продавця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

FAS

морські і
внутрішні
водні
перевезення

Free Alongside Ship (… named port of shipment) Франко вздовж борту судна (… назва порту відвантаження)
Перехід ризиків: В момент розміщення товару вздовж борту судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

FOB

морські і
внутрішні
водні
перевезення

Free On Board (… named port of shipment)

Франко борт (… назва порту відвантаження)

Перехід ризиків: З моменту повного навантаження на борт судна

Експортні митні формальності: Відповідальність продавця

Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

Категорія C

Основне перевезення оплачено продавцем

CFR

морські та
внутрішні
водні перевезення

Cost and Freight (… named port of destination)

Вартість та фрахт (… назва порту призначення)

Перехід ризиків: З моменту повного завантаження на борт судна

Експортні митні формальності: Відповідальність продавця

Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

CIF

морські та
внутрішні
водні перевезення

Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)

Вартість, страхування та фрахт (… назва порту призначення)

Перехід ризиків: З моменту повного завантаження на борт судна

Експортні митні формальності: Відповідальність продавця

Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

CIP

будь-які види

транспорту

Carriage and Insurance Paid Тo (… named place of destination)

Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (…назва місця призначення)

Перехід ризиків: У момент доставки/передачі перевізнику

Експортні митні формальності: Відповідальність продавця

Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

CPT

будь-які види

транспорту

Carriage Paid To (…named place of destination)

Фрахт/перевезення оплачені до (… назва місця призначення)

Перехід ризиків: У момент доставки/передачі перевізнику

Експортні митні формальності: Відповідальність продавця

Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

Категорія D

Доставка

DAT

будь-які види

транспорту

new!
Delivered At Terminal (…named terminal of destination)
Постачання на терміналі (… назва терміналу)
Перехід ризиків: В момент доставки товару на термінал покупця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

DAP

будь-які види

транспорту

new!
Delivered At Piont (…named point of destination)
Постачання в пункті (… назва пункту)
Ризики: У момент доставки товару до пункту вказаного покупцем
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця

DDP

будь-які види

транспорту

Delivered Duty Paid (…named place of destination)
Постачання з оплатою мита (…назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент передачі товару у розпорядження покупця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність продавця

DDU

будь-які види

транспорту

Виключено з Інкотермс 2010
Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)
Постачання без сплати мита (… назва місця призначення)

DAF

будь-які види

транспорту

Виключено з Інкотермс 2010
Delivered At Frontier (… named place)
Постачання до кордону (… назва місця поставки)

DEQ

морські та
внутрішні
водні перевезення
Виключено з Інкотермс 2010
Delivered Ex Quay (…named port of destination)
Постачання з пристані (… назва порту призначення)

DES

морські та
внутрішні
водні перевезення
Виключено з Інкотермс 2010
Delivered Ex Ship (… named port of destination)
Постачання з судна (… назва порту призначення)

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПІДПРИЄМЦЯМ ІЗ УКРАЇНИ ПРО ІНКОТЕРМС 2010

Коли починає діяти Інкотермс 2010?

Інкотермс 2010 (International Commercial Terms) була опублікована Міжнародною торговою палатою (International Chamber of Commerce) і широко застосовується у міжнародній торгівлі з 1 січня 2011 року поряд зі старими збірниками правил, серед яких найпопулярніші Інкотермс 1990 та Інко. В Україні складається особлива ситуація із набуттям чинності оновленої версії Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів.

Інкотермс в Україні – це прописані законом певні правила, які стануть у нашій країні обов’язковими (для органів державного регулювання та контролю) через 10 днів з моменту їх опублікування у газеті “Урядовий кур’єр”. На сьогодні, згідно з Указои Президента України “Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 04.10.94 N 567/94, обов’язковою є редакція 2000 року. Застосування нових правил Інкотермс 2010 у чинному законодавстві поки що не врегульоване і перекладу українською немає.

Як застосовується Інкотермс 2010 при митному оформленні вантажів

Нові умови постачання (DAT та DAP) у Інкотермс 2010 вже з’явилися у Класифікаторі умов постачання, який застосовується при декларуванні товарів (наказ ДМСУ від 31.12.2010 N 1572). При цьому Державна митна служба України застерігає: “Умови постачання за кодами DAT та DAP до офіційного опублікування правил Інкотермс 2010 не можуть використовуватись при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з права України…”. Це означає, що використання Інкотермс 2010 залежить від права, яке застосовується до договору.

Правила, за якими визначається право, яке застосовується до зовнішньоторговельної угоди

У законі “Про зовнішньоекономічну діяльність” у статті 6 вказано, що потрібно застосовувати або право, що обране двома сторонами договору, або право країни продавця.

Варто зазначити, якщо зовнішньоекономічний договір був виведений з правового поля України, то можна опиратися на Інкотермс 2010 і вказувати нові коди поставки у митній декларації. 

Чи варто хвилюватися щодо Інкотермс 2010

Усе залежить від умов, які прописані у вашому контракті. Якщо у договорі ви опираєтесь на попередні версії Інкотермс або не використовуєте дані правила зовсім, то можете ігнорувати зміни, які набувають чинності.

У випадку, якщо ви все-таки посилаєтесь на Інкотермс, зверніть увагу на те, що з 01.01.2011 року будь-яке посилання на Інкотермс у контракті, який підписаний 1 січня або пізніше, означатиме посилання на Інкотермс 2010 (якщо, звичайно, сторони не домовляться по-іншому). Тож у такому випадку потрібно подумати, які поправки внести для відповідності договорів Інкотермс 2010.

Таким чином необхідно:

  • перевірити діючі контракти;
  • додати зміни з урахуванням Incoterms 2010;
  • зробити необхідні редагування у стандартному контракті, який буде використовуватися надалі.

Основні важливі зміни, про які потрібно знати

1. Зникли чотири терміни DAF, DES, DEQ та DDU і ввелися дві нові умови постачання DAP і DAT.
2. Створено два класи Інкотермс:

  • правила для будь-якого виду транспорту;
  • правила для морських та річкових перевезень (Інкотермс 2000 мав чотири класи).

3. Правила тепер діють як на міжнародні, так і на внутрішніх постачання.
4. Введено посилання на використання електронних записів.
5. Переглянуто страхове покриття з урахуванням правок, внесених до Institute Cargo Clauses (Інститут лондонських страховиків).
6. Чітко розподілені витрати на терміналі.

Для чого потрібні зміни в Інкотермс 2010?

Прийняття рішення про зниження кількості умов було зумовлено тим, що трейдери часто обирали неправильні або заплутані умови, які ведуть до суперечливих контрактів. Нові ж умови не залежать від обраного транспорту. При визначенні митної вартості товарів, які поставлені відповідно до нових умов, необхідно врахувати, що на умовах DAT у вартість товару входять витрати як на перевезення до узгодженого сторонами терміналу, так і на розвантаження на такому терміналі (без витрат на страхування).

На умовах DAP до фактурної вартості входить лише вартість перевезення до зазначеного сторонами місця без розвантаження та страхування. Визначення митної вартості товарів, що імпортуються, полегшується тим, що нові правила вводять зобов’язання обох сторін надавати всю необхідну інформацію на запит у випадках проведення митного імпортно-експортного очищення. Попередня версія Інкотермс не зобов’язувала до такого виду співпраці. 

Джерело: “Митна консультація”

Залишились питання?

Заповніть форму і ми зателефонуємо Вам найближчим часом